• LAINYA
Mufasir Sufi Banu Amin Mujtahidah Isfahani

QURANIKA-DOWNLOAD–Agaknya tidak berlebihan bila untuk sementara, amat sangat sulit dijumpai nama sufi sekaligus mujtahid dari kalangan perempuan yang menulis tafsir dan menafsirkan Alquran, lengkap 30 juz. Sejauh ini baru dijumpai nama Nusrat Bigam Amin atau lebih dikenal dengan nama Banu Mujtahidah Amin, kelahiran 1895, berasal dari negeri Mullah, Iran, tepatnya dari kota Isfahan. Ia bernama lengkap Sayyidah Nusrat binti Sayyid Muhammad Ali Amin. Bukan hanya seorang ahli hukum Islam dengan derajat ijtihad, ia juga seorang sufi dan peneliti filsafat.

Baca juga: Tafsir Jihad Dan Perang (1): Surah Perang (Al-Qitāl)
Baca juga: QS. Qaf [50]: Ayat 18; Diam Atau Berkata Baik

Banyak karya yang ia hasilkan di berbagai bidang ilmu keislaman. Yang paling menonjol dan paling besar ialah tafsirnya, Makhzan Al-Irfan dar Tafsir Quran (Khazanah Pengetahuan dalam Tafsir Alquran) yang disusun dalam 15 jilid. Tafsir ini, kendati bercorak kesastraan dan berdimensi sosial, namun tampak sekali kecenderungan tasawuf atau irfan sepanjang jilid. Sejak awal kali membuka tafsir surah Al-Fatihah, Banu Amin sudah membubuhkan corak sufistik atas tafsirnya. Kini tafsir ini sudah tersedia dan dapat segera diunduh dari link di bawah ini:

Makhzan-Al-Irfan-01s/d15

Share Page

Close